170 de ani de teatru in Bacău. O poveste de dragoste de aproape două secole

1
2185

1504975_1596428727242377_5346188569731619252_n

Pe 20 ianuarie 2016 se împlinesc 170 de ani de la prima reprezentație teatrală care a avut loc în Bacău. Abia douăzeci de ani mai târziu se înființa primul gimnaziu din oraș. Informațiile sunt notate în articolul ”Mișcarea teatrală”, publicat în numărul din luna august 1984 al Revistei ”Ateneu”, de către Carol Isac, secretar literar al Teatrului Municipal ”Bacovia”, la acea vreme.

În 1849, trei ani mai târziu, notează Carol Isac în articolul său ”un grup de 41 de cetățeni de vază ai orașului, în frunte cu clucerul Alecu Vilner, semnau o petiție prin care cereau reînființarea unui teatru permanent după modelul celui care a avut o scurtă existență în anul 1846. Răspunsul negativ al <Departamentului Treburilor Dinlăuntru> nu au spulberat entuziasmul celor care vedeau în teatru un mijloc de ridicare culturală a orașului devenit un important centru comercial al Moldovei”.

Citez în continuare din articol date ce țin de o istorie a mișcării teatrale din zona Moldovei dar și de o istorie a Teatrului Municipal ”Bacovia” de astăzi:

”Reprezentațiile de amatori au continuat periodic în paralel cu turneele Teatrului din Iași și al altor colective din țară.

În 1857, un grup de actori ieșeni întemeiază la Bacău un teatru permanent în incinta Hotelului ”Drăgoianu”. Sub direcția lui Mihai Climescu, trupa se consolidează completându-se cu actori veniți de la Botoșani și cu artiști amatori locali.

Localul este distrus de un incendiu în 1889, dar în 1895 se inaugurează noua clădire a Ateneului Cultural.

Între timp, deși trupa s-a dispersat, orașul a devenit, grație publicului său receptiv, o gazdă căutată de ansamblurile itinerante.

Formațiile de amatori își continuă activitatea neîntrerupt, atingând între anii 1920 – 1936 cea mai înaltă cotă cunoscută până după eliberare”.

”După 23 august 1944, artiștii amatori își reiau activitatea cu forțe sporite; ia ființă un < Teatru permanent>, precum și un <conservator muncitoresc de artă dramatică>. Spectacolele artiștilor amatori au creat la Bacău, între anii 1945 – 1948, un interes deosebit pentru teatru.

Astfel că,atunci când la 1 august 1948 se dă publicității Decretul 1956 al Prezidiului Marii Adunări Naționale privind transferarea la Bacău a Teatrului Poporului din Iași, evenimentul găsea opinia publică locală pregătită pentru a primi și susține o astfel de instituție. <Teatrul Poporului> se instalează în clădirea fostului cinematograf <Mărăști>, construit în 1929.

La 9 octombrie 1948 are loc inaugurarea primei stagiuni teatrale la Bacău,cu premiera piesei <Alarma>, de Orlin Vasiliev, urmată curând de spectacole cu opera representative ale dramaturgiei noastre contemporane și clasice.

Începând cu anul 1970 teatrul primește denumirea sa actuală, <Teatrul Bacovia>, evocând străvechea denumire latină a orașului și pseudonimul marelui poet.

Colectivul teatrului promovând un repertoriu de calitate și depunând eforturi calificate pentru a ridica arta spectacolelor sale la nivelul cerințelor contemporane a obținut numeroase și importante succese în cadrul întâlnirilor și competițiilor teatrale naționale”.

”(…) Până în prezent (1984, n.m.) teatrul a prezentat peste 265 de piese, dintre care majoritatea aparțin creației dramatice românești, contemporane. Din cele circa 12 piese prezentate în decursul unui an calendaristic (premiere, refaceri, reluări), aproximativ zece sunt de autori români, 7 dintre ele având ca sursă de inspirație actualitatea socialistă.”

”(…) Contactele cu publicul prin dezbateri și discuții deschise, prin vizite în întreprinderi și la sate, prin sporirea numărului de spectacole date în aceste centre, și prin lărgirea ariei de activitate, inclusiv prin <Caietele Teatrului Bacovia>, elevată publicație de cultură teatrală, formează elementul esențial ce dă scenei băcăuane certitudinea că îndeplinește o activitate utilă formării profilului spiritual al omului de astăzi”.

”Peste 3.360.000  de spectatori au văzut spectacolele Teatrului Bacovia prezentate în cele două săli (sala <Studio 108> a fost inaugurată la 24 decembrie 1983, cu prilejul aniversării a 35 de ani de activitate) în deplasări și turnee. Numărul spectatorilor este în continuă creștere paralel cu ampla dezvoltare a potențialului artistic al colectivului”.

Carol Isac enumeră printre cei care au ”slujit cu devotament și pasiune” teatrul băcăuan pe scenograful Ștefan Georgescu, regizorul I.G.Rusu, actorii Virgiliu Florescu, Marin Ionescu, Florin Blănărescu, Florin Gheuca, Paiu Burnea, Constantin Coșa, Nicolae Roșioru, Ligia Dumitrescu, Constanța Zmeu, Doina Iacob, Ion Niculescu Brună, Lory Cambos,  Ion Musceleanu, Mișu Rozeanu, Eugen Antohi, Gheorghe Mitru, la care se adaugă, desigur, un șir întreg de nume care au jucat sau joacă astăzi pe scena Teatrului Municipal ”Bacovia”.

Dintre dramaturgii români care au debutat pe scena băcăuană, Carol Isac îi nominalizeză pe Ion Ghelu Destelnica, Mureș Covătaru, Mihail Sabin, Ovidiu Genaru, George Genoiu și Viorel Savin.

Procupată să valorifice dramaturgia originală clasică și contemporană,cele mai valoroase piesee din literatura universală, să stimuleze creația scriitorilor băcăuani și din zonă, să debuteze actori, regizori și scenografi, să atragă colaboratori de prestigiu, scena băcăuană și-a câștigat un nume în cultura teatrală românească din ultimele patru decenii”, își încheie Carol Isac, secretar literar al Teatrului Municipal ”Bacovia”, la acea vreme, articolul publicat în august 1984, în revista ”Ateneu”, într-o pagină supraintitulată ”Misiunea artei în formarea personalității umane”.

În anul 1983, cu un an mai devreme de publicarea articolului citat, Teatrul Municipal ”Bacovia” organiza cea de-a VII-a ediție a Galei Naționale a Recitalurilor Dramatice. După doi ani de pauză, 1984 și 1985, Teatrul organizează, în 1986, cea de-a VIII-a ediție a acestui eveniment. În anul 2016, Teatrul Municipal ”Bacovia” va organiza, în perioada 8 – 16 aprilie, cea de-a XXII-a ediție a Festivalului Internațional al Recitalurilor Dramatice ”Valentin Silvestru”, care include și cele 10 ediții neîntrerupte de Gala ”Star” (2006 – 2015) Iar în 2015 a oferit publicului prima ediție a Festivalului Internațional de Artele Spectacolului ”Theaterstock” (1 – 16 august 2015), un Woodstock al lumii teatrale internaționale.

Care sunt reperele (oameni, evenimente, acțiuni) pe care dumneavoastră le-ați insera în mod obligatoriu într-o istorie a Teatrului Municipal ”Bacovia”? Ce amintiri, ce întâmplări, ce spectacole, ce oameni/artiști, ce emoții vă (ne) leagă de istoria acestui teatru, pe voi, pe noi, cei de astăzi, care suntem, iată, urmașii unor ”strămoși” băcăuani iubitori de teatru. O dragoste de 170 de ani.  

Bacău & Teatru = LOVE. 🙂 S-a schimbat ceva?