„Memoria ferestrelor” lui Aurel Stanciu

0
1092

Pictorul băcăuan Aurel Stanciu deschide joi, 4 octombrie, ora 17.00, la Muzeul de Artă Contemporană „George Apostu”, din Bacău, Expoziţia „Memoria ferestrelor”. Despre propunerea sa artistică va vorbi la vernisaj Petru Bejan, prof.univ.dr. al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

Programul serii include şi microrecitaluri susţinute de violoncelistul Liviu Mera şi pianistul Alexandru Cătălin Stănescu.

„Priviţi ferestrele mele şi vedeţi unde vă regăsiţi”, invită, simplu, Aurel Stanciu la expoziţia sa.

Aurel Stanciu este absolvent al Institutului de Arte Plastice “Nicolae Grigorescu” Bucureşti, secţia muzeologie. Din anul 1989 a început să predea arte vizuale la Liceul de Artă „George Apostu“ Bacău, iar în anul 2009 a susţinut, la Universitatea de Vest din Timişoara, teza de doctorat cu tema „Porţile monumentale româneşti – element specific al arhitecturii populare din zona Trotuşului“.

A participat, de asemenea, cu lucrări în bienale de pictură, grafică şi sculptură organizate la Sala Dalles, Bucureşti, în expoziţii din Budapesta, Deva, din 1970 la toate Anualele filialei UAP Bacău, – fiind desemnat „Artistul anului” în 2011 – , Iaşi, Centrul de Cultură „George Apostu” Bacău, „Wisbaden” Germania, în expoziţiile taberelor de creaţie Măgura, Berzunţi şi Valea Uzului, şi Saloanele Moldovei, în cadrul cărora, la ediţia din 2011 a primit Premiul UAP din Republicii Moldova.

Timp de 10 ediţii a fost organizator al Taberei Naţionale de Artǎ „George Apostu” Poiana Sǎratǎ – Valea Uzului, Valea Budului Bacǎu (cu elevi din licee de artǎ, clasele IX-XII) şi organizatorul celor 8 Saloane Naţionale de Artǎ cu lucrǎrile din Tabǎra „George Apostu”.

Lucrările sale sunt prezente în colecţii particulare din România, Polonia, Ungaria, Olanda, Israel, Germania, Anglia, Republica Moldova, Italia, Ucraina, precum şi în instituţii publice şi muzee din ţară şi din străinătate.

A participat în tabere internaţionale de creaţie din Polonia, Ungaria, Ucraina, Republica Moldova, este autor al unor comunicări ştiinţifice precum „Mioriţa – izvor al tradiţiilor româneşti“, „Poarta sărutului – poarta cultă“, sau „Poarta monumentală din Berzunţi, Bacău“, şi participant în elaborarea unor proiecte ştiinţifice.

“Pictorul Stanciu, fire tumultuoasă, dar extrem de receptivă – oficiază mai ales prin intermediul acuarelelor sale un amplu dialog cu publicul vizitator… însuşire care înrudeşte cu impresioniştii, artistul se dovedeşte a fi un virtuos al acuarelei, tehnica cea mai aptă de a-i sluji sensibilitatea şi temperamentul”, aprecia artistul Costică Cucoş.

(Sursa: Centrul de Cultură şi Arte „George Apostu”, Bacău)