O carte a recunoştinţei pentru Ilie Boca, un discurs îndrăgostit de un mare artist

0
911

Criticul de artă Carmen Mihalache, redactor şef al Revistei de cultură „Ateneu”, a lansat miercuri, 17 octombrie 2012, volumul „Carte cu Ilie Boca” (Editura Corgal Press), dedicat unui bucovinean devenit părintele grupării artiştilor plastici profesionişti din Bacău.

Lansarea a avut loc la Muzeul de Artă al Complexului Muzeal „Iulian Antonescu”, unde artistul omagiat a deschis cu această ocazie o expoziţie temporară în care şi-a primit oaspeţii ca în propriul său atelier de creaţie, un atelier însă prea mic pentru cei care au dorit să participe la eveniment. Pictori, sculptori, artişti fotografi, scriitori, editori, publicişti, muzicieni, muzeografi, profesori, medici, jurnalişti, bloggeri, elevi au urmărit lansarea stînd pe cele cîteva scaune existente, în picioare sau chiar pe treptele interioare ale muzeului – cei din urmă, fără acces vizual la scena întîmplării – pentru a fi alături de Ilie Boca, de Carmen Mihalache şi de invitaţii lor.

„Este de natura evidenţei că poate nu găsiţi că spaţiul este în cea mai bună formă, ca prezenţă şi ca dimensiune. Sperăm ca această zi să fie de bun augur pentru ceea ce ne dorim, colectivul acestei instituţii, să devină într-o bună zi Muzeul de Artă din Bacău„, a declarat în deschiderea întîlnirii Mariana Popa, noua directoare a Complexului Muzeal „Iulian Antonescu”.

Cel care a vorbit despre noua apariţie editorială a fost criticul literar şi publicistul Constantin Călin, colaborator al Revistei „Ateneu”, legat de artistul Ilie Boca prin descendenţa lor bucovineană.

„Este o carte frumoasă şi respectuoasă, în care sentimentul dominant este recunoştinţa. Un veritabil omagiu pentru domnul Ilie Boca. O carte de convorbiri elegante, eleganţă de ton, eleganţa referirilor. Doamna Carmen Mihalache şi-a potrivit foarte bine întrebările după temperamentul şi manifestările celui pe care l-a intervievat. Curiozităţile dumneaei sînt decente, chiar estompate de discreţie. Ştie ce poate obţine de la un interlocutor civilizat, moderat, cum este domnul Ilie Boca. Ştie că domnul Boca nu înjură, nu se ceartă cu lumea. Despre cei ce i-au produs necazuri, probleme, au existat şi din aceştia, zice doar că au fost «obtuzi», «obstrucţionişti», «răuvoitori». Nu-i nominalizează. Rămîne să-i descoperim noi, ceilalţi, în amintirile noastre.

Doamna Carmen Mihalache îşi începe interesanta ei carte cu următoarea frază, care merită să fie reţinută: «Să fii contemporan cu un mare artist e un adevărat privilegiu». Doamna Carmen Mihalache a făcut dovada că ştie să folosească acest privilegiu. Cred că orice artist plastic valoros ar vrea să aibă o interlocutoare de calitatea doamnei Carmen Mihalache, atentă şi elegantă în frazare. Poate că uneori merita Ilie şi provocat, altminteri, aşa, la eleganţă s-a răspuns cu eleganţă. Asta e linia cărţii, o linie elegantă, frumoasă”, a declarat criticul literar Constantin Călin în debutul lansării, adăugînd „felicitări călduroase” autoarei volumului.

Printre cuvintele laudative ale publicistului s-a strecurat însă şi o nuanţă critică, pe care fidelii scrisului său o cunosc foarte bine. Constantin Călin i-a sugerat autoarei Carmen Mihalache că volumul ar putea fi îmbogăţit la o viitoare reeditare cu un capitol care să vorbească de influenţa lui Ilie Boca asupra mediului artistic băcăuan dar şi cu mici istorioare ale unor oameni de cultură băcăuani care să întregească portretul complex al pictorului.

„Pentru o altă ediţie eu i-aş mai sugera doamnei Carmen Mihalache capitole noi. Sînt aici reproduse versuri, ziceri de-ale scriitorilor despre Ilie Boca, dar ar trebui evocate, după mine, şi nişte întîmplări mai vesele cu Ilie Boca. Sergiu Adam, Ovidiu Genaru, Constantin Donea, ca să iau numai dintre băcăuani, şi atîţia alţii, cred că au în rezerva lor de amintiri destule situaţii care să aibă caracterul unor anecdote cu Ilie Boca. Şi, în plus, parcă aş ţine o subliniere ceva mai apăsată a influenţei lui Ilie Boca în mediul băcăuan. Ilie Boca nu numai că şi-a văzut de culoarul lui dar există o influenţă şi trebuie meditat la aspectul ăsta, v-aş ruga să meditaţi, este vorba de influenţa artistului puternic în mediul în care trăieşte. A reuşit să schimbe destul de multe lucruri dar cred că mediul acesta încă îi mai este dator domnului Ilie Boca”, şi-a încheiat discursul critic Constantin Călin.

Carmen Mihalache a primit aceste mici observaţii critice cu eleganţa pe care colegul său de revistă o remarcase şi în volumul lansat şi a vorbit la rîndul ei despre motivaţiile care au dus la realizarea cărţii.

„Este o carte pe care eu am gîndit-o ca un «discurs îndrăgostit» în sensul în care vorbeşte Roland Barthes. Este o carte îndrăgostită de o mare personalitate, de un om care a însemnat foarte mult pentru mine. Am crescut, am trăit la umbra cărţilor în floare, cărţile m-au format, dar în acelaşi timp au fost cîteva întîlniri cu oameni remarcabili, cu oameni deosebiţi, în viaţa mea, care m-au remodelat, şi, desigur, unul dintre aceşti oameni este Ilie Boca. Este o carte făcută pe viu, mie nu-mi place să lucrez ca jurnaliştii, sînt un jurnalist cultural din cănd în cînd. Eu sînt un filolog, sînt critic de artă, critic de teatru şi mare iubitoare de arte frumoase. Mergeam la Ilie cu un caiet studenţesc sau cu cîteva foi mari şi începeam să vorbim, ne uitam la tablouri, ne uitam la cărţi, la albume, şi pe urmă eu notam ce vorbeam şi mă duceam acasă şi transcriam.

De la Ilie Boca am învăţat multe. Ştiţi că lecţiile nu se dau, lecţiile se primesc, dacă ai disponibilitate, dacă vrei să înveţi. Am îvăţat starea aceea, pe care aş vrea s-o am şi eu, starea aceea de linişte. E o linişte interioară, care vine şi dintr-o străveche cultură, dintr-o cultură populară al cărei depozitar este un mare artist, Ilie Boca, dar vine şi din conştiinţa facerii. Ilie Boca vorbeşte mereu de a „face”. Ilie Boca îţi transmite un sentiment tonic tocmai prin această dorinţă de a mişca lucrurile, de a face, de aceea opera lui are un extraordinar simţ al regenerării, şi o vitalitate, e plină de sevă.

Nu mi-am dorit să fiu decît un intermediar între un mare artist şi dumneavostră, cei care puteţi să-l cunoaşteţi mai bine citindu-i şi vorbele. El nu este un om al vorbelor, ci un om al formelor, al culorii, aici a fost mai mult misia mea, pentru că am ascultat atentă şi am pus în pagină cu infinită iubire, cu un mare respect, cu o mare admiraţie, ce mi-a spus Ilie Boca şi premeditat am transmis numai esenţialul. La partea anecdotică nu m-am gîndit, Ilie Boca are şi foarte mult umor şi nu vorbeşte niciodată de rău pe nimeni”, a declarat Carmen Mihalache, autoarea volumului „Carte cu Ilie Boca”.

Pe modelul urmat în organizarea acţiunilor culturale de Muzeul de Artă al Centrului de Cultură „George Apostu” din Bacău, din echipa căruia a făcut parte pînă de curînd directoarea Mariana Popa, evenimentul care l-a avut în centru pe maestrul Ilie Boca a fost nu doar „un spectacol al cărţii” şi un vernisaj de expoziţie, ci şi o întîlnire cu muzica, oferită de elevi şi profesori ai Colegiului Naţional de Artă „George Apostu” din Bacău.

La acest întreg spectacol dedicat fiinţei şi artei sale, Ilie Boca a asistat tăcut, şi parcă trist. Iar vorbele adresate celor prezenţi, în finalul lansării, au fost doar un întreg şir de mulţumiri.

„Vă mulţumesc că sînteţi aici, că sîntem cu toţii, în această perioadă şi în aceste vremuri, mulţumesc muzeului că ne-a găzduit, domnului Călin pentru cuvintele frumoase şi lui Carmen că a înfăptuit această carte”, a spus artistul Ilie Boca.

Volumul pe care Carmen Mihalache i l-a dedicat artistului băcăuan a putut fi cumpărat la preţul de 20 de lei. Pe lîngă interviul realizat de autoare, cartea mai include o colecţie de texte semnate de artişti, scriitori, oameni de cultură români la adresa lui Ilie Boca, reproduceri ale lucrărilor sale de pictură, cît şi fotografii de colecţie care îl surprind pe Ilie Boca în scene de familie, de atelier, în expoziţii, alături de prieteni artişti.

FOTO: RĂZVAN BIBIRE