Simpozionul Naţional „Vasile Pârvan”, Bacău, 4 – 6 octombrie 2012

Muzeografi, istorici, universitari din regiunea Moldova şi din capitală dar şi reprezentanţi ai unor instituţii de învăţămînt superior din Marea Britanie şi din Italia vor participa la ediţia 2012 a Simpozionului Naţional „Vasile Pârvan”, organizat de Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” din Bacău, în perioada 4 – 6 octombrie. S-au înscris cu lucrări, la cele cinci secţiuni ale simpozionului – Arheologie preistorică, Arheologie şi istorie veche şi medievală, Istorie modernă şi contemporană, Personalităţi şi muzeografie şi Etnografie – specialişti din Bacău, Neamţ, Vaslui, Iaşi, Suceava, Botoşani, Bucureşti, Londra şi Perugia. Pe durata celor trei zile de eveniment vor mai avea loc lansări de carte, vernisaje, mese rotunde cu tema „Patrimoniul cultural naţional – prezent şi viitor” şi excursii documentare. Vă ofer în continuare programul integral al acţiunilor, plus titlurile lucrărilor înscrise, poate găsiţi ceva care să vă trezească interesul, că eu am găsit.

Programul Simpozionului Naţional „Vasile Pârvan”, Bacău, 2012

Joi, 4 octombrie 2012
Ora 11,00
– Cuvânt de deschidere, Elena Lăcrămioara Istina, şef secţie Arheologie-Istorie, Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău.
Salutul oficialităţilor

– Prof.dr. Ioan Mitrea (Bacău), Omagiu marilor înaintaşi: 130 de ani de la naşterea lui Vasile Pârvan şi 80 de ani de la naşterea lui Iulian Antonescu
-Prezentarea volumului prof.dr. Ioan Mitrea, „În descendenţa lui Pârvan”, prezintă prof.dr. Livia Sibişteanu
-Vernisajul expoziţiei „Fulgeriş – 10 campanii de cercetări arheologice”, prezintă Elena Lăcrămioara Istina

Ora 15,00 – Lucrări pe secţiuni

SECŢIUNEA I
Arheologie preistorică

Moderator: prof.univ.dr. Nicolae Ursulescu

Daniel Garvăn (Complexul Muzeal Neamţ), Plastica antropomorfă precucuteniană din situl Costişa-Cetăţuia, jud. Neamţ

Andreea Vornicu (Universitatea „Al.I. Cuza” Iaşi), Industria osului în aşezarea precucuteniană de la Târgu Frumos-Baza Pătule

Dr. Dan Monah (Academia Româna-Filiala Iaşi/Institutul de Arheologie Iaşi), Idoli, păpuşi, jucării, contracte şi alte ipoteze îndrăzneţe şi hazardate

Prof.univ.dr. Nicolae Ursulescu, lect.univ.dr. Vasile Cotiugă (Universitatea „Al.I. Cuza” Iaşi), Un nou tip de sceptru de piatră în preistoria României

Dr. Aurel Melniciu (Muzeul Judeţean Botoşani), prof.univ.dr. Dumitru Boghian, dr. Sergiu-Constantin Enea (Târgu Frumos), Consideraţii preliminare privind cercetările arheologice din situl cucutenian de la Ripiceni-Holm, jud. Botoşani

Constantin Preoteasa (Complexul Muzeal Neamţ), Câteva caracteristici privind habitatul cucutenian din Depresiunea Tazlău-Caşin

Dr. Roxana Elena Munteanu (Complexul Muzeal Neamţ), Un lot de ceramică de tip Cucuteni C de la Mărgineni, jud. Bacău

Ciprian-Cătălin Lazanu (Muzeul Judeţean „Ştefan cel Mare” Vaslui), dr. Sergiu-Constantin Enea (Târgu Frumos), conf.univ.dr. Dumitru Boghian, (Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava), Necropola de epoca bronzului de la Tăcuta (jud. Vaslui).

Consideraţii preliminare
Dr. Ioan Vasiliu (Muzeul de Istorie Oneşti), Materiale aparţinând culturii Noua descoperite la Pătrăşcani-Silişte

Ciprian Cătălin Lazanu (Muzeul Judeţean „Ştefan cel Mare” Vaslui), Noi discuţii privind sceptrele din piatră de la sfârşitul epocii bronzului

Dr. Bogdan Petru Niculică, dr. Mugur Andronic (Muzeul Bucovinei Suceava), Obiecte de cupru şi bronz recent descoperite în Podişul Sucevei

Dr. Felicia Monah (Institutul de Arheologie Iaşi), Depozitul de mei  (Panicum miliaceum L. ) de la Brăila

Dr. Felix-Adrian Tencariu (Departamentul Ştiinţe-Universitatea „Al.I. Cuza” Iaşi), Încercări de etnoarheologie a ceramicii. Metodologie şi anchete de teren

Dr. George Bodi, Radu Pirnau, Mihaela Danu, Romeo Cavaleriu (Institutul de Arheologie Iaşi), Importanţa reconstituirii paleomediului în interpretarea datelor arheologice

Florentina-Carmen Oleniuc (Suceava), Analiza arheozoologică comparativă a aspectelor patologice identificate în stratul de cultură Cucuteni (faza A) şi epoca fierului din situl arheologic Fulgeriş-La trei Cireşi, jud. Bacău

Florentina-Carmen Oleniuc (Suceava), Interpretarea arheozoologică comparativă privind prelucrarea osului şi cornului în stratul de cultura Cucuteni (faza A) şi epoca fierului din situl Fulgeriş, jud. Bacău

Dr. Ioan Mareş (Muzeul Bucovinei Suceava), Cultura Cucuteni – artă şi religie, două mari expoziţii internaţionale organizate la Bytom şi Varşovia
Sala de expoziţie 13

SECŢIUNEA A II-a
ARHEOLOGIE ŞI ISTORIE VECHE ŞI MEDIEVALĂ

Moderator: dr. Viorel Butnariu

Prof.univ.dr. Nelu Zugravu (Universitatea „Al.I. Cuza” Iaşi), Arheologia identităţii etnice

Dr. Costin Croitoru (Muzeul Brăilei), Cercetări arheologice recente la Şuţeşti, județul Brăila

Prof.dr. Livia Sibişteanu (Bacău), Observaţii privind limba geto-dacilor

Prof.univ.dr. Mircea Ignat (Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava), Piesele de toaletă la dacii liberi de la est de Carpaţi

Dr. George Dan Hânceanu (Muzeul de Istorie Roman), O nouă aşezare pluristratificată descoperită pe malul Siretului

Prof.dr. George Manolache (Bacău), Misiunea călugărului Brun de Querfurt în stepa pecenegilor nord-pontici

Prof. Constantin Tofan (Bacău), Oficii vamale în Moldova evului mediu
Dr. Viorel Butnariu (Institutul de Istorie „A.D. Xenopol” Iaşi), Din nou despre aşa-zisa monedă moldo-polonă

Dr. Monica Dejan (Muzeul Bucovina Suceava), Un tezaur monetar de la sfârşitul secolului al XVII-lea, descoperit recent la Suceava

Dr. Anton Coşa (Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău), Cercetări privind istoria şi etnografia catolicilor din Somuşca (jud. Bacău)
Sala de expoziţie „Col. (r) Ioan Dogaru”

SECŢIUNEA A III-A
ISTORIE MODERNĂ ŞI CONTEMPORANĂ

Moderator: dr. Marius-Alexandru Istina

Dr. Laurenţiu Chiriac (Muzeul Judeţean „Ştefan cel Mare” Vaslui), Controversatele relaţii dintre Al.I. Cuza şi biserica ortodoxă română

Dr. Marius-Alexandru Istina (Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău), Consideraţii asupra semnificaţiei istorice a anului 1862 în istoria naţională

Dr. Liviu Brătescu (Institutul de Istorie „A.D. Xenopol” Iaşi), Viaţa politică la sfârşitul secolului al XIX-lea. Tendinţe şi orientări

Prof. Cornelia Cucu (Bacău), Şcolile de fete din oraşul Bacău până la Primul Război Mondial

Prof. Elena Ungureanu (Bacău), Înfiinţarea primelor grădiniţe de copii în mediul rural, în jud. Bacău

Prof.dr. Jean Ciută (Bacău), Unitatea statală – deziderat obiectiv şi necesar

Mihaela Băiţanu (Muzeul Militar Naţional „Regele Ferdinand I” – Filiala Bacău), Drama militarilor români din armata austro-ungară în Primul Război Mondial

Ionel Moldovan (Universitatea „Al.I. Cuza” Iaşi), Implicarea Bisericii Ortodoxe Române în realizarea unirii Basarabiei cu România (27 martie 1918). Consideraţii generale

Dan Mihăilescu (Complexul Muzeal Neamţ), Căpitan Nicolae Gheorghiu, cavaler al Ordinului „Mihai Viteazu”

Mihaela Gheorghiu (Universitatea „Al.I. Cuza” Iaşi), Universitatea ieşeană şi provocările politicului (1919-1923)

Silvian Emanuel Man (Universitatea „Al.I. Cuza” Iaşi), Imaginea publică a lui Corneliu Zelea-Codreanu după procesul Manciu (1925)

Prof.dr. Laurenţiu Stroe (Bacău), Regimul antonesciano-legionar. Agenda guvernamentală în prima decadă a lunii octombrie 1940

Roxana Emanuela Catană (Direcţia Judeţeană Bacău a Arhivelor Naţionale), Starea de spirit în primii ani ai celui de-al Doilea Război Mondial

Maria Vlad (Bacău), Al doilea război mondial: Problema deschiderii celui de-al doilea  front

Prof. Ioan Ungureanu (Bacău), Unele aspecte desprinse din documentele de arhivă privitoare la consecinţele ocupaţiei şi instaurării regimului sovietic, în plan economico-social şi cultural

Marian-Ionuţ Hariuc (Universitatea „Al.I. Cuza” Iaşi”), Consolidarea controlului comunist asupra organizaţiilor de masă din Iaşi (1945-1946)

Dr. Paul Nistor (Institutul de Istorie „A.D. Xenopol” Iaşi”), Diplomaţia românească în America, la finalul perioadei staliniste (1952)

Alexandru-Dumitru Aioanei (Universitatea „Al.I. Cuza” Iaşi), Industria Iaşului în anii ’60

Prof.dr. Viorel Cruceanu (Bacău), „Primăvara arabă” şi efectele sale geopolitice (II)

Sala de expoziţie „Iulian Antonescu”

SECŢIUNEA A IV-A
PERSONALITĂŢI ŞI MUZEOGRAFIE

Moderator: prof. Vilică Munteanu

Dr. Corneliu Ciucanu (Centrul de Istorie si Civilizaţie Europeană Iaşi), Magistrul şi discipolii: Vasile Pârvan şi geneza „noii generaţii” interbelice

Remus Tanasă (Università degli Studi Perugia), Vasile Pârvan şi activitatea Şcolii Române de la Roma

Liviu Iacob (University College London – School of Slavonic and Eastern European Studies), Proiectul naţional postbelic în viziunea lui Vasile Pârvan

Eugenia Antonescu (Bucureşti), Farmacistul Joseph Traugot Camner (1828-1913), străbunicul lui Iulian Antonescu

Iuliana Stavarache (Instititul de Istorie „A.D. Xenopol” Iaşi), D.R. Şuţu, călătorie în panteonul Junimii. Mărturii inedite

Iulia Butnariu, Relu Butnariu (Muzeul de Istorie Roman), Intelectuali romaşcani şi bibliotecile lor particulare – aspiraţii şi orizont cultural (sfârşitul sec. XIX şi începutul sec. XX)

Ioana Băitanu (Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău), Vremurile lui Bacovia şi Bacăul în timpul său

Prof. Elena Artimon (Bacău), Profesor Maria Fulgeanu – erou voluntar în primul război mondial

Anca Rusu (Universitatea „Al.I. Cuza” Iaşi), Universitarii ieşeni şi mediile academice europene în anii ’20

Prof. Vilică Munteanu (Direcţia Judeţeană Bacău a Arhivelor Naţionale), Un cărturar al satului băcăuan – învăţător Ioan Susanu

Maria Martinescu (Muzeul Judeţean “Ştefan cel Mare” Vaslui), Festivalul umorului „Constantin Tănase” din Vaslui reflectat în donaţia muzeală a lui Valentin Silvestru

Prof. Simona Ionescu (Muzeul Memorial ,,Al.I. Cuza” Ruginoasa), Castelul de la Miclăuşeni – istorie şi umbre

Viorica Zgutta (Secţia „Dumitru şi Alice Rosetti-Tescanu, George Enescu” Tescani), Obiecte personale ale lui George Enescu în inventarul Conacului Rosetti-Tescanu, judeţul Bacău

Dr. Dimitrie-Ovidiu Boldur (Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău), O presupusă piesă medalistică străină din colecţia pr. Vasile Heisu

Marian Antoniu (Muzeul Judeţean “Ştefan cel Mare” Vaslui), Colecţia de artă a dr. Constantin Teodorescu
Sala „Protocol”

SECŢIUNEA A V-A
ETNOGRAFIE

Moderator: dr. Dorinel Ichim

Dr. Dorinel Ichim (Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniu Cultural Naţional Bacău), Patru decenii de la inaugurarea expoziţiei permanente „Preot Vasile Heisu” din Răcăciuni, jud. Bacău

Nicolae Mitrofan, Preotul Vasile Heisu din Răcăciuni. Restituiri

Prof. Margareta Mihalache (Centrul Judeţean pentru Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani), „O lume care apune” (Film etnografic)

Prof. Steliana Băltuţă (Muzeul Judeţean Botoşani), Destinul unei clădiri din sec. al XVIII-lea – „Casa Manolache-Iorga” din Botoşani

Dr. Angela Olariu, Paul Olariu (Iaşi), Ratoşele din zona Botoşanilor

Feodosia Rotaru (Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău), Introducere în istoria meşteşugurilor tradiţionale din jud. Bacău
Sala 15

Vineri, 5 octombrie 2012
Ora 9,00 – Excursie documentară pe traseul: Mănăstirea Caşin-Borzeşti-Mănăstirea Bogdana
Ora 18,00 – Masă rotundă: Patrimoniul cultural naţional – prezent şi viitor

Sâmbătă, 6 octombrie 2012
Ora 9,30 – Masă rotundă: Patrimoniul cultural naţional – prezent şi viitor
– dezbateri referitoare la subiectele abordate în comunicări

Similar Articles

Comments

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Advertismentspot_img

Instagram

Most Popular